How to Use Hotwire With Rails

What Is Hotwire Hotwire is an alternative approach to building modern web applications without using much JavaScript by sending HTML instead of JSON over the wire. Hotwire, is a solution developed by the team behind Basecamp and Hey to develop modern, real-time web apps without writing lots of JavaScript. turbo, stimulus, and strada are components of Hotwire but strada hasn’t been released yet. Basically iframe but for 2021....

January 14, 2021 · 3 min · Doğan Aydın

Ruby On Rails İle Hotwire Nasıl Kullanılır

Hotwire Nedir? Hotwire is an alternative approach to building modern web applications without using much JavaScript by sending HTML instead of JSON over the wire. Hotwire, Basecamp ve Hey tarafından geliştirilen, kendi sitesindeki tanıma göre modern web uygulamaları geliştirmeye alternatif bir yaklaşım. Alıştığımız API isteklerindeki JSON yerine direkt olarak HTML göndererek daha az JavaScript kullanacağımızı vaat ediyor. Bu yaklaşım ile sayfaların ilk yüklenmesi daha hızlı oluyor ve template rendering sunucu tarafında gerçekleşiyor....

January 14, 2021 · 4 min · Doğan Aydın